ค้นหา
จังหวัด
อำเภอ
ผลลัพธ์
ราคา ไม่ระบุ บาท

ร้าน/สวน: phimaiproduct

เมล็ดพันธุ์ข้าว (รหัส 208736)

ธัญพืช/พืชไร่->ข้าว (Rice)

โทร. 044285023, 0819764133

ส.เกษตรภัณฑ์ ร้านขายเครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ทางการเกษตร ปุ๋ย ยา อาหารสัตว์ พันธุ์ข้าว นาปี นาปรัง หญ้าแฝก ราคาปลีก ส่ง บริการส่งถึงบ้าน ติดต่อสอบถามเรื่องนาข้าว 0933266558 0...

ติดต่อ/สั่งซื้อ

ราคา ไม่ระบุ บาท

ร้าน/สวน: ร้านไร่รักพ่อ วิถีพอเพียง

ข้าวหอมมะลิแดง (รหัส 198944)

ธัญพืช/พืชไร่->ข้าว (Rice)

โทร. 044492620, 0851567299

ข้าวหอมมะลิแดง บุรีรัมย์ นุ่มอร่อย...

ติดต่อ/สั่งซื้อ

ราคา 70.00 บาท

ร้าน/สวน: วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสุวรรณ

ข้าวสินเหล็ก (รหัส 199006)

ธัญพืช/พืชไร่->ข้าว (Rice)

โทร. 021830588, 0847064628

ผลิตและจำหน่ายโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยวิธีเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ...

ติดต่อ/สั่งซื้อ

ข้าวหอมนิล ข้าวกล้องหอมนิล ปลูกด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง...
ราคา 70.00 บาท

ร้าน/สวน: Two Dog Organic Farm

ข้าวอินทรีย์หอมมะลิแดง ลดน้ำตาลในเลือด (รหัส 212924)

ธัญพืช/พืชไร่->ข้าว (Rice)

โทร. 088-5833963,

ข้าวหอมมะลิแดง (Red Jasmine Rice) ข้าวหอมมะลิแดงสามารถลดน้ำตาลในเลือดได้เหมาะสำหรับควบคุมน้ำตาลสำหรับคนเป็นเบาหวาน จากการทดสอบ เปรียบเทียบพบว่ามีวิตามิน แร่ธาตุ ที่สำคัญต่อร่างกาย มีอยู่ในปริมาณที่...

ติดต่อ/สั่งซื้อ

ข้าวอินทรีย์โสมาลี ข้าวกล้องอินทรีย์ ข้าวโสมาลี (Somaree Rice)เป็นข้าวเจ้า ที่มีลักษณะของการเพาะปลูกเป็นแบบประเภทนาปี เก็บเกี่ยวนั้นจะอยู่ในช่วงของปลายๆ เดือนพฤศจิกายน ซึ่งลักษณะของเมล็ดข้าวเปลือกของข้าวโสมาลีนี้จะเป็นลักษณะสีฟางและมีลั...
ข้าวอินทรีย์ หอมมะลิขัดขาว ข้าวใหม่ ข้าวอินทรีย์ มีสารต้านอนุมูลอิสระ และเป็นแหล่งของแคลเซียม เหล็ก วิตามินอี อีกทั้งยังใหคุณค่าทางอาหารและปลอดภัยจากสารเคมี 100% เพราะกระบวนการเพาะปลูก และบำรุงรักษาทุกขั้นตอนนั้นเป็นวิธีทางการเกษตรอินท...
ข้าวอินทรีย์ ข้าวกล้องหอมมะลิ 105 ใหม่ ข้าวหอมมะลิ 105 (Jasmine Rice 105) ข้าวสารมีกลิ่นหอมเมื่อหุงเป็นข้าวสุกก็จะรสชาติ ดี ข้าวหอมมะลิจัดเป็นข้าวที่มีอะมิโลสต่ำ คือ ประมาณ 12-18% ทำให้ข้าวสุกมีความอ่อนนุ่มนิ่มชื่อที่ผู้บริโภคและผู้ประกอบ...
ข้าวสามกล้องอินทรีย์ หอมนิล, หอมมะลิแดง ข้าวสามกล้อง ได้แก่ ข้าวหอมนิล ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวกล้องหอมมะลิ ที่เพาะปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ จากกกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ จังหวัด อุบลราชธานี, ฉะเชิงเทรา และยโสธร คุณค่าทางอาหาร: 1). วิตามิน B1...
ราคา 250.00 บาท

ร้าน/สวน: นะ อำนาจ

ข้าวหอมมะลิ 105 เกษตรอินทรีย์ (รหัส 226823)

ธัญพืช/พืชไร่->ข้าว (Rice)

โทร. 081-421-3183, 081-177-6099

ข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ 105 ข้าวหอมมะลิแท้ 100% ข้าวหอมมะลิ นาสะอาด ปลอดสารพิษ ตามแบบฉบับวิถีชาวบ้าน ในอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ข้าวหอมมะลินาปี หนึ่งปีมีครั้งเดียว ปลูกเก็บเกี่ยว แบบวิธี...

ติดต่อ/สั่งซื้อ

ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิ 105 แท้ 100% ข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ ผลผลิตจากบ้านนาสะอาด อ. เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ...
ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ105 เกษตรอินทรีย์ มะลิแท้ 100% ปราศจากสารเคมีทุกชนิด ข้าวไม่ผ่านดารคัด ขัดสี ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับประโยชน์ จากสารอาหารได้ครบครัน...
ข้าวกล้องหอมมะลิ แท้ 100% ตรา 3K ข้าวกล้องหอมมะลิแท้ 100% ตรา 3K จากจังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านการคัดสรร โดยโรงสีที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี มาตรฐานส่งออก...
ราคา 280.00 บาท

ร้าน/สวน: ร้านเมืองเกษตร

กข41 เมล็ดพันธ์หลัก กรมการข้าว (รหัส 207664)

ธัญพืช/พืชไร่->ข้าว (Rice)

โทร. 0897786343,

ถังละ280 บาท ใช้เป็นเเม่พันธ์ข้าวปลูกหรือท่านที่ต้องการข้าวสายพันธ์แท้ สินค้ามีจำนวนจำกัด...

ติดต่อ/สั่งซื้อ

ราคา 150.00 บาท

ร้าน/สวน: เกษตรรุ่งเรือง

ข้าวไรซ์เบอรี่ (รหัส 220244)

ธัญพืช/พืชไร่->ข้าว (Rice)

โทร. 089-515-4848 , 092-008-9681

ข้าว ไรซ์เบอรี่ (Organic Rice)เป็นข้าวปลอดสารเคมีทุกชนิดตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกจนถึงการบรรจุถุง คุณสมบัติของข้าวไรซ์เบอรี่คือ เมล็ดสีม่วงซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีน แป้งอะมัยโลสและสารแอนโทไซยานิน ที่สามารถช่วย...

ติดต่อ/สั่งซื้อ

ข้าวไรซ์เบอรี่ ปลอดสารเคมี ข้าว ไรซ์เบอรี่ (Organic Rice)เป็นข้าวปลอดสารเคมีทุกชนิดตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกจนถึงการบรรจุถุง คุณสมบัติของข้าวไรซ์เบอรี่คือ เมล็ดสีม่วงซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีน แป้งอะมัยโลสและสารแอนโทไซยานิน ที่สามารถช่ว...
ข้าวไรซ์เบอรี่ (Organic Rice) ข้าว ไรซ์เบอรี่ (Organic Rice)เป็นข้าวปลอดสารเคมีทุกชนิดตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกจนถึงการบรรจุถุง คุณสมบัติของข้าวไรซ์เบอรี่คือ เมล็ดสีม่วงซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีน แป้งอะมัยโลสและสารแอนโทไซยานิน ที่สามารถช่ว...
ข้าว ไรซ์เบอรี่ ข้าว ไรซ์เบอรี่ (Organic Rice)เป็นข้าวปลอดสารเคมีทุกชนิดตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกจนถึงการบรรจุถุง คุณสมบัติของข้าวไรซ์เบอรี่คือ เมล็ดสีม่วงซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีน แป้งอะมัยโลสและสารแอนโทไซยานิน ที่สามารถช่ว...
ราคา ไม่ระบุ บาท

ร้าน/สวน: ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฯ

ข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาฯ (รหัส 206597)

ธัญพืช/พืชไร่->ข้าว (Rice)

โทร. 0800605787,

ปลูกแบบปลอดสารพิษ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบข้าวหอมมะลิ และรักสุขภาพ...

ติดต่อ/สั่งซื้อ

ราคา 230.00 บาท

ร้าน/สวน: ร้านทุ่งนาพันธุ์ข้าว

ข้าวปลูกพันธุ์ กข41 (รหัส 206739)

ธัญพืช/พืชไร่->ข้าว (Rice)

โทร. 056543213, 0819202009

ขายข้าวปลูกพันธุ์ กข41 ราคาถูกทั้งปลีกและส่ง สนใจติดต่อ https://www.facebook.com/Franchisekaset...

ติดต่อ/สั่งซื้อ

ข้าวปลูกพันธุ์ 51 ข้าวปลูกพันธุ์ 51 ร้านทุ่งนาพันธุ์ข้าว ร้านจำหน่ายข้าวปลูกที่คุณวางใจมากว่า 10 ปี...
ข้าวหอมประทุม ข้าวปลูกพันธุ์ข้าวหอมประทุม ร้านข้าวปลูกที่คุณวางใจมากกว่า 10 ปี https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%...
ข้าวปลูกพันธุ์47 ขายข้าวปลูกพันธุ์ กข47 สนใจติดต่อ https://www.facebook.com/Franchisekaset...
ข้าวปลูกพันธุ์ กข31 ข้าวข้าวปลูกพันธุ์ กข31 ราคาถูกทั้งปลีกและส่ง สนใจติดต่อ https://www.facebook.com/Franchisekaset...
ราคา 15.00 บาท

ร้าน/สวน: พีเอสเอส1968

ข้าหอมมะลิ ขาย (รหัส 211368)

ธัญพืช/พืชไร่->ข้าว (Rice)

โทร. 0882813618, 0882813618

ขายข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 ก.ก.15 บาท...

ติดต่อ/สั่งซื้อ


Back Page 4/19 Next
สินค้ากรีนโซน
โรสแมรี่ - Rosemary โรสแมรี่ - Rosemary เมล็ดพันธุ์นำเข้าจาก : USA จำนวนที่มี 125 ชุด บรรจุชุดละ 10 เม...
ฟักทองบัทเตอร์นัท - Waltham Butternaut Squash ฟักทอง บัทเตอร์นัท - Waltham Butternaut Squash เมล็ดพันธุ์นำเข้าจาก : USA จำนวนที่มี 20 ชุด บรร...
มะนาวนิ้วมือ - Australian Finger Lime มะนาวนิ้วมือ - Australian Finger Lime (คละสี) เมล็ดพันธุ์นำเข้าจาก : Australian จำนวนที่มี 200...
ไคโตซาน MT สารสกัดธรรมชาติจากเปลือกกุ้งผ่านกรรมวิธีย่อย ไคโตซาน ออกเป็นท่อนสั้นๆ สามารถซึมซาบเข้าเนื้อเยื่อพืชรวดเร็ว กระตุ้นพืช ให้สร้างภูมิคุ้มกันทำ...