ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวน: ไนติงเกล
ที่อยู่ร้าน/สวน: บางเขน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 086-004-9814 , 083-706-3499
มือถือ: 086-004-9814 , 083-706-3499  ติดต่อที่: คณิสร

ไข่ดาว (Oncoba)

Tags: ไข่ดาว Oncoba Wild white rose Fried egg tree Oncoba spinosa
ไข่เต่า ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Polyalthia debilis ชื่อวงศ์ :ANNONACEAE ไม้พุ่ม สูง 1-2.5 เมตร กิ่งอ่อนมาขนสีน้ำตาลปกคลุม ใบ เรียงสลับ รูปไข่หรือรูปรี ปลายใบแหลมฐานใบสอบหรือมน เส้นใบ 12-14 คู่...
ราคา ไม่ระบุ บาท
ติดต่อ/สั่งซื้อ ดูรายละเอียด
ไข่ดาว ชื่อวิทยาศาสตร์ Oncoba spinosa Forsk. จัดได้ว่า เป็น หนึ่งใน พรรณไม้ ที่ ปัจจุบันนี้ ลดจำนวนลงเป็นอย่างมาก เนื่องจาก เดิมทีนั้น ต้นไข่ดาว เป็น ต้นไม้ ที่ขึ้น ตาม พื้นที่ป่า กระจาย ตาม...
ราคา ไม่ระบุ บาท
ติดต่อ/สั่งซื้อ ดูรายละเอียด