ค้นหา
จังหวัด
อำเภอ
ผลลัพธ์
ราคา 20.00 บาท

ร้าน/สวน: สวนขวัญพรรณไม้

มะนาวแป้นทะวาย หรือแป้นพวง หรือแป้นเกษตร (รหัส 106546)

ไม้ผล-ไม้ยืนต้น->มะนาว (Lemon Tree)

โทร. 089-1758253, 089-1758253,089-9993006

มะนาวแป้นทะวาย แป้นพวง และแป้นเกษตรเป็นสายพันธ์เดียวกันจากการทดสอบปลูกเปรียบเทียบภายในสวน ในสวนมีจำหน่ายทั้งกิ่งตอนและกิ่งเสียบยอดที่มีรากแก้วที่ใช้ต้นตอของต้นมะขวิด ราคาสามาถพูดคุยกันได้ตามจำนวนที่สั...

ติดต่อ/สั่งซื้อ

กิ่งพันธุ์มะนาวแป้นดกพิเศษ (เสียบยอด) มะนาวแป้นดกพิเศษ เป็นมะนาวที่ติดผลง่าย ติดผลดก ออกผลเป็นพวง เปลือกบาง น้ำดี เหมาะสำหรับปลูกไว้ทานในครัวเรือนและปลูกเป็นการค้าอย่างยิ่ง มะนาวแป้นดกพิเศษของสวนขวัญพรรณไม้จะเป็นแบบเสียบยอด มีรากแก้ว ทนต...
มะนาวแป้นดกพิเศษ มะนาวแป้นดกพิเศษ เป็นมะนาวที่ติดผลดก ออกผลเป็นพวง สามารถติดผลได้เกือบตลอดทั้งปี เปลือบาง น้ำมาก กลิ่นหอม เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ทางสวนได้ผลิตกิ่งพันธุ์ด้วยวิธีการเสียบยอดบนตอส้มโอ เพื่อให้มีรากแก้ว ...
มะนาวแป้นดกพิเศษ เป็นมะนาวที่ผลใหญ่ ติดผลดก นำมาก กลิ่นหอม ขายง่าย กิ่งพันธุ์เป็นกิ่งเสียบยอดที่มีรากแก้ว รับประกันหลังจำหน่ายทุกต้นครับ...
มะนาวแป้นดกพิเศษ มะนาวแป้น ดกพิเศษ เป็นสายพันธ์มะนาวที่เกิดจากการคัดเลือกจากธรรมชาติที่มีความทนต่อแคงเกอร์ได้ดีกว่าเดิม มีลักษณะเหมือนกับมะนาวแป้นทั่วไป ติดผลได้ตลอดทั้งปี...
ราคา ไม่ระบุ บาท

ร้าน/สวน: สอยดาวการ์เด้น

มะนาวพันธุ์ดกพิเศษ กิ่งตอน (รหัส 155133)

ไม้ผล-ไม้ยืนต้น->มะนาว (Lemon Tree)

โทร. 081-3767699, 088-1198101

เป็นพันธุ์ที่ทนต่อโรคแคงเกอร์ได้ดีลูกดกตลอดทั้งปีดูแลรักษาง่าย สนใจต้นพันธุ์ติดต่อ 081-3767699 (AIS) หรือ 088-1198101 (Dtac)...

ติดต่อ/สั่งซื้อ

ราคา ไม่ระบุ บาท

ร้าน/สวน: สวนมะนาวจักรวาล

กิ่งพันธุ์มะนาวแป้นพิจิตร1,แป้นดกพิเศษ (รหัส 200209)

ไม้ผล-ไม้ยืนต้น->มะนาว (Lemon Tree)

โทร. 0861433689 , 0850824591

จำหน่ายกิ่งพันธุ์มะนาวแป้นดกพิเศษ,แป้นพิจิตร 1 สวนเราอยู่ที่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี สนใจติดต่อสอบถาม คุณจักรวาล 086-1433689,091-1757591...

ติดต่อ/สั่งซื้อ

มะนาวแป้นดกพิเศษ มะนาวแป้นดกพิเศษ เปลือกบาง น้ำหอม ลูกใหญ่ ให้ผลผลิตดกๆจริงๆ...
มะนาวแป้นดกพิเศษ มะนาวแป้นดกพิเศษ มะนาวชนิดนี้ มีข้อแตกต่างและข้อดีกว่ามะนาวแป้นสายพันธุ์ดั้งเดิมคือเวลาติดผลหลังปลูกจะติดผลเป็นพวงอย่างน้อย 2-3 ผล ต่อพวง และติดผลดกมากโดยธรรมชาติไม่ต้องบำรุงปุ๋ยมากนั...
มะนาวแป้นดกพิเศษ มะนาวดกพิเศษดก ดกสุด ๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ 086-1433689,091-1757591...
มะนาวแป้นดกพิเศษ มะนาวแป้นดกพิเศษ ดกจริงสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 086-1433689, 091-1757591...
ราคา ไม่ระบุ บาท

ร้าน/สวน: เดอะแคท@พันธุ์ไม้

ภาพมะนาวแป้นดกพิเศษบนวงซีเมนต์ (รหัส 112051)

ไม้ผล-ไม้ยืนต้น->มะนาว (Lemon Tree)

โทร. 081-8904403, 081-8904403

ภาพมะนาวแป้นดกพิเศษบนวงซีเมนต์หลังจากปลูกไปแล้วระยะหนึ่ง แสดงให้เห็นถึงความดกและทรงพุ่มของต้น สำหรับท่านที่สนใจกิ่งพันธุ์ทางร้านมีกิ่งพันธุ์จำหน่ายกิ่งละ 500 บาทความสูงประมาณ 60 ซม....

ติดต่อ/สั่งซื้อ

มะนาว "แป้นดกพิเศษ" กิ่งเสียบยอดบนต้นตอส้ม มะนาวแป้นพันธุ์แป้นดกพิเศษ เป็นมะนาวที่ให้ผลดกเป็นพวงให้ผลมากกว่ามะนาวแป้นทั่วไปถึง 5 เท่า รสชาติเหมือนแป้นรำไพ ให้น้ำมาก ผลใหญ่ กิ่งพันธุ์ที่จำหน่ายเป็นกิ่งพันธุ์เสียบยอดบนต้นตอส้มพันธุ์ต่างประเท...
มะนาว "แป้นดกพิเศษ" กิ่งเสียบยอดบนต้นตอส้มโวลคาเมอเรียน่า มะนาวแป้นพันธุ์แป้นดกพิเศษ เป็นมะนาวที่ให้ผลดกเป็นพวงให้ผลมากกว่ามะนาวแป้นทั่วไปถึง 5 เท่า รสชาติเหมือนแป้นรำไพ ให้น้ำมาก ผลใหญ่ กิ่งพันธุ์ที่จำหน่ายเป็นกิ่งพันธุ์เสียบยอดบนต้นตอส้มพันธุ์ต่างประเท...
ราคา 500.00 บาท

ร้าน/สวน: สวนมะนาวแป้นนามเกษแพล้นท์

กิ่งพันธุ์มะนาวแป้นพิจิตร 1 ,แป้นรำไพ , แป้นดกพิเศษ ,ตาฮิติและแป้น (รหัส 219769)

ไม้ผล-ไม้ยืนต้น->มะนาว (Lemon Tree)

โทร. 043850944, 0856938065 , 0810618039

กิ่งตอนแป้นพิจิตร 1 ราคา 50 บาท กิ่งซำลงถุงดำ 1 เดือน ราคา 100 บาท ซำลงกระถางขนาดกลาง ราคา 200 บาท กระถางใบใหญ่ ราคา 500 บาท กิ่งตอนแป้นรำไพ 30 บาท ซำถุงดำ 80 บาท ซำก...

ติดต่อ/สั่งซื้อ

ราคา 50.00 บาท

ร้าน/สวน: ปักธงชัยพันธุ์มะนาว

มะนาวแป้นพิจิตร1,ตาฮิติ,แป้นดกพิเศษ (รหัส 191803)

ไม้ผล-ไม้ยืนต้น->มะนาว (Lemon Tree)

โทร. 081-9065330, 081-9065330

ภายในสวนมะนาวและการปลูกตะไร้เป็นพืชแซม เพื่อรักษาความชื้นและคลุมวัชพืช สร้างรายได้อีกทางหนึ่ง...

ติดต่อ/สั่งซื้อ

มะนาวแป้นพิจิตร1,ตาฮิติ,แป้นดกพิเศษ จำหน่ายต้นพันธุ์มะนาว แป้นพิจิตร1,ตาฮิติ (ไร้เมล็ด),แป้นดกพิเศษ กิ่งพันธุ์มะกรูด(หนามน้อย) มะนาว เป็นกิ่งตอนครับ ราคาเริ่มต้นกิ่งละ 30 บาท มะกรูด เป็นกิ่งต่อยอด ราคาเริ่มต้น กิ่งละ 35 บาท รับ...
ราคา 40.00 บาท

ร้าน/สวน: สวนมะนาวธนัชชา

กิ่งพันธุ์มะนาว แป้นพิจิตร1,แป้นดกพิเศษ, (รหัส 223100)

ไม้ผล-ไม้ยืนต้น->มะนาว (Lemon Tree)

โทร. 089-0213114, 089-0213114

สวนมะนาวธนัชชา เป็นสวนมะนาวปลูกในวงบ่อซีเมนต์ และบ่างส่วนปลูกลง ดิน จำหน่ายกิ่งพันธุ์มะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร1,พันธุ์แป้นดกพิเศษ,พันธุ์แป้นใหญ่,และไผ่ตงลืมแล้ง, ราคาถูก กิ่งสวย ปราศจากโรคแคงเกอ...

ติดต่อ/สั่งซื้อ

ราคา 50.00 บาท

ร้าน/สวน: สวนพรทิพาพันธุ์ไม้

มะนาวแป้นพจิตร1/มะนาวแป้นดกพิเศษ (รหัส 221075)

ไม้ผล-ไม้ยืนต้น->มะนาว (Lemon Tree)

โทร. 0823114765, 0823114765

ผลิตและจำหน่ายมะนาวทุกสายพันธุ์บนต้นตอกล้าเมล็ดคุณภาพต้นตอโวลคาเมอเรียน่าและตอส้มโอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่facebookสวนพรทิพาพันธุ์ไม้...

ติดต่อ/สั่งซื้อ

มะนาวแป้นดกพิเศษ ผลิตและจำหน่ายต้นกล้ามะนาวคุณภาพบนต้นตอกล้าเมล็ดโวลคาเมอเรียน่าและต้นตอส้มโอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่facebookสวนพรทิพาพันธุ์ไม้...
ราคา ไม่ระบุ บาท

ร้าน/สวน: สวนมะนาวโชคเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์(ภาคอีสาน)

มะนาวแป้นดกพิเศษ (รหัส 222589)

ไม้ผล-ไม้ยืนต้น->มะนาว (Lemon Tree)

โทร. 084-7722661, 081-7828336

แป้นดกพิเศษ...

ติดต่อ/สั่งซื้อ

มะนาวแป้นดกพิเศษ สวนมะนาวโชคเจริญ...
มะนาวแป้นดกพิเศษ ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ...
แป้นดกพิเศษ สวนมะนาวโชคเจริญยินดีให้บริการ ...
มะนาวดกพิเศษ วันเปิดสวนมะนาว โชคเจริญ ทางสวนได้มอบกิ่งพันธุ์ มะนาวให้หน่วยงาน เกษตรอำเภอ เพื่อให้แจกจ่าย ให้เกษตกร ทดลองปลูก จำนวน 50 กิ่ง...
ราคา 100.00 บาท

ร้าน/สวน: มะนาว ผักหวานบ้าน การเกษตรและสมุนไพร

กิ่งตอนมะนาวแป้น ดกพิเศษ (รหัส 202163)

ไม้ผล-ไม้ยืนต้น->มะนาว (Lemon Tree)

โทร. 056913432, 0861810241, 0890173440

จำหน่าย กิ่งพันธุ์ ตุ้มตอน มะนาวแป้น ดกพิเศษ ...

ติดต่อ/สั่งซื้อ


Page 1/4 Next
สินค้ากรีนโซน
โรสแมรี่ - Rosemary โรสแมรี่ - Rosemary เมล็ดพันธุ์นำเข้าจาก : USA จำนวนที่มี 125 ชุด บรรจุชุดละ 10 เม...
ฟักทองบัทเตอร์นัท - Waltham Butternaut Squash ฟักทอง บัทเตอร์นัท - Waltham Butternaut Squash เมล็ดพันธุ์นำเข้าจาก : USA จำนวนที่มี 20 ชุด บรร...
มะนาวนิ้วมือ - Australian Finger Lime มะนาวนิ้วมือ - Australian Finger Lime (คละสี) เมล็ดพันธุ์นำเข้าจาก : Australian จำนวนที่มี 200...
ไคโตซาน MT สารสกัดธรรมชาติจากเปลือกกุ้งผ่านกรรมวิธีย่อย ไคโตซาน ออกเป็นท่อนสั้นๆ สามารถซึมซาบเข้าเนื้อเยื่อพืชรวดเร็ว กระตุ้นพืช ให้สร้างภูมิคุ้มกันทำ...
...