ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวน: สวนมะนาวภูเขียว
ที่อยู่ร้าน/สวน: ภูเขียว ชัยภูมิ
โทรศัพท์:
มือถือ: 089-1260991  ติดต่อที่: ชุติมา

ผักหวาน (Pak-wan Tree)

Tags: ผักหวาน Pak wan Tree Melientha suavis Sauropus androgynu ผักหวานใต้ใบ มะยมป่า ก้านตง จ๊าผักหวาน นานาเซียม โถหลุ่ยกะนีเต๊าะ
ตัวอย่างต้นผักหวานป่าอายุ1ปีที่ปลูกแล้วรอดครับ...
ราคา ไม่ระบุ บาท
ติดต่อ/สั่งซื้อ ดูรายละเอียด
ผักหวานรุ่นแรกที่ทดลองปลูกครับ...
ราคา ไม่ระบุ บาท
ติดต่อ/สั่งซื้อ ดูรายละเอียด
ขนาดผักหวานที่ปลูกลงดินโต2ปีครับ...
ราคา ไม่ระบุ บาท
ติดต่อ/สั่งซื้อ ดูรายละเอียด
มีกล้าผักหวานป่าจำนวนมากเพาะไว้ใกล้แตกยอดพร้อมปลูกแล้วครับ. การปลูกผักหวานจากประสพการ์ณที่ผ่านมาต้องเอาต้นที่เพิ่งเพาะมาไปเกิน2เดือนหลังเพาะ ไปปลูกจึงจะมีโอกาศรอดสูงครับ.เพราะรากจะได้รับการกระทบกระเ...
ราคา ไม่ระบุ บาท
ติดต่อ/สั่งซื้อ ดูรายละเอียด